Trianity Club


Go back


Felhasználási feltételek
### **Védjegyek és szerzői jogok** Ez a szakasz hamarosan elérhető lesz ... ### **A Honlap tartalma, termékfelelősség** A trianity.club Honlapra történő regisztráció tényével a Felhasználó ​ egyben azt is tanúsítja, hogy e jogi nyilatkozat minden pontját és ​ kikötését maradéktalanul elfogadja. A Szolgáltató, vagy annak bármely képviselője, megbízottja ​ nem vonható felelősségre semmilyen módon semmilyen pontatlan vagy ​ kárt okozó tartalomért, és a Honlappal kapcsolatosan bármilyen módon ​ keletkezett bármely kárért, emellett a Honlap készítésében és ​ üzemeltetésében résztvevők nem vállalnak semmiféle garanciát és kártérítési kötelezettséget e tartalmak és bármilyen használatuk semmiféle következményéért. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Honlapon elérhető információk és szolgáltatások tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás nélkül történő módosítására vagy frissítésére. A Szolgáltató Honlapja sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaz garanciát vagy információt semmilyen elvárásnak való megfelelés tekintetében, ​ ideértve, nem kizárólagosan a jelen Honlapon elérhető információk érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján a Szolgáltató felelőssége felmerülhet. A Honlap tartalmazhat olyan információkat, amelyek esetleg sérthetik azon ország az adott pillanatban hatályos törvényeit, ahonnan a Honlapot használják. A Szolgáltató nem támogat semmilyen törvénysértő tartalmat, de a ​Szolgáltató sem lehet tisztában minden ország ide ​vonatkozó és az adott pillanatban hatályos törvényeivel. A törvények nem minden országban biztosítanak lehetőséget a szabad vélemény-nyilvánításra, emiatt a ​Szolgáltató nem vállal felelősséget a törvények ​esetleges megsértéséért azzal, hogy a Honlapon található információkat a látogatók bármilyen módon felhasználják, vagy arra ​ hivatkoznak.​ ### **A Honlap használata** A Honlapon található információkat a Felhasználó saját használatára, ​ jóhiszeműen adjuk közre, így a Felhasználót terhel minden felelősség ​ ennek használatával kapcsolatosan. A Honlap Felhasználói csak korlátozott jogosultságot kapnak a Honlapon szereplő anyagok használatára a Licenciák részben foglaltak szerint. A Honlap számukra csakis saját tanulási, megértési céljaikra, illetve mások tanulásának, megértésének ​segítésére használható. Az itt szereplő anyagokból rövid idézetek ​kimásolása sem engedélyezett a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye ​nélkül. A Szolgáltató, valamint annak bármely képviselője, ​megbízottja nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért. ​ A Honlapon szereplő információkat a Felhasználó saját teljes ​ felelősségének tudatában használhatja fel, és a Honlap használatának ​ elérhetővé tételén kívül semmiféle kötelezettség nem terheli Szolgáltatót, sem annak bármely képviselőjét, ​megbízottját. A Honlap üzemelése sok bonyolult műszaki feltételtől függ, amelyek Szolgáltató hatáskörén kívül esnek. Szolgáltató mindent megtesz a Honlap folyamatos elérhetőségének ​ biztosításáért, azonban az esetleges üzemszünetekért nem vállal ​ garanciát. Bármely ilyen időkiesés esetén sem változik az esetlegesen előfizetéshez kötött tartalom elérésének​ regisztrációjakor megjelölt használat lejárati időpont. A Szolgáltató, és annak bármely képviselője, ​ megbízottja nem vállal felelősséget többek között a Felhasználót a ​ Honlap hozzáférésével vagy használatával összefüggésben ért ​ semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért ​ és/vagy következményi kárért – különösen a számítógépes környezetét ​ ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban –, függetlenül attól, ​hogy annak mi a jogalapja. A Felhasználó maga köteles gondoskodni a Honlap használatához ​ szükséges minden hardver és szoftver eszközről olyan formában, ​ amilyet a Honlap használata megkövetel. A Szolgáltató és a Honlap nem ​ köteles igazodni az egyedi igényekhez, az internetes böngészők ​ különféle megoldásaihoz, változásaihoz, mindazonáltal a javasolt ​ böngésző a Google Chrome vagy a Firefox legfrissebb változata. A jóhiszemű használat feltételeit megsértő, a Honlap használatával ​ vagy hozzáférésével kapcsolatosan bármely visszaélést elkövető ​ Felhasználókat a Szolgáltató jogosult azonnal és ​ minden további jogi következmény nélkül kizárni a felhasználás ​ minden jogából, lehetőségéből, és ilyen esetben a Szolgáltató, és annak bármely képviselője, megbízottja nem vonható ​ felelősségre semmilyen módon, beleértve a bármely visszatérítési ​ vagy kártérítési igényt is. A Szolgáltató bármikor előzetes bejelentés nélkül jogosult a ​ Honlappal kapcsolatos felhasználási, jogi és szerződéses feltételek ​ egyoldalú módosítására. ### **Licenciák** A Szolgáltató által a Honlapon PDF formában (letölthető, terjeszthető jelzéssel) közzé tett anyagok változatlan formában továbbadva ingyenesek, de a jogait a Szolgáltató fenntartja. Ezeknek az anyagoknak a fordítása nem megengedett! Ezekből az anyagokból fizetős tréningek tartása nem megengedett! Más Copyright tulajdonosok Honlapon közzétett anyagaira az adott anyagban található Szerzői jogi szabályozás az érvényes. ### **A Szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás** ​A trianity.club név alatt elérhető honlapot a TRIANITY Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi ​ szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján ​ kötelezően megadandó adatokat a belépési oldalon alul található linken elérhető **Impresszum **​ tartalmazza.​ ### **Adatkezelés** ​ A Honlap üzemeltetésével összefüggésben kezelt adatok tekintetében ​az adatkezelő a TRIANITY Kft. Az adatkezelés jogalapja az ​ érintettek önkéntes hozzájárulása – amelyet a Felhasználók vagy a ​ Honlap használatának megkezdésével, vagy egyéb információ ​ megadásakor más formában adnak meg, ideértve, nem kizárólagosan, az ​ elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. ​ törvény 13/A.§-át. TRIANITY Kft. kizárólag olyan felhasználók személyes ​ adatait kezeli, akik az adatkezeléshez hozzájárultak. **A kezelt ​ adatok köre:** A Felhasználó neve, email címe, telefonszáma, a honlap-látogatás dátuma és ideje, a meglátogatott ​ oldalak, az érintett Internet szolgáltató neve és annak a honlapnak ​ a címe, amelyről a felhasználó elérte a Honlapot. A TRIANITY Kft. az adatokat a következő célokra használja: használati jogosultság nyilvántartása, a honlapok látogatottságának ​ mérése, statisztikák készítése és a honlapokon elérhető ​ szolgáltatások és információk színvonalának javítása, saját ​ szolgáltatások, termékek ismertetése. Az adatkezeléshez hozzájárult ​ Felhasználók személyes adatait – a vonatkozó adatvédelmi ​ jogszabályokkal összhangban – a TRIANITY Kft. csak az ​ információkérések feldolgozásához vagy egyébként kizárólag olyan ​ célokra használja, amelyek tekintetében az érintettek az ​ adatkezeléshez hozzájárultak. Az adatkezelés időtartama az adott Felhasználóval fennálló ügyfélkapcsolat idejével egyezik meg. TRIANITY Kft. a Felhasználóiról kezelt adatokat – függetlenül ​ attól, hogy azok személyes adatnak minősülnek-e vagy sem, az alábbi ​ fejezetben rögzített kivétellel – soha nem adja át harmadik ​ személyek részére önálló és saját jogú adatkezelés céljából. A ​TRIANITY Kft. által kezelt adatokat csak a TRIANITY Kft. munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaló ​alvállalkozói ismerhetik meg.​


Powered by HumHub